PROLOG :
SCENARIO-SERIEN planerades under 70-talet , formades & sändes under 80- 90-talet lokalt i Stockholm & Östergötland . Kultur ; nöje & media ; igår , idag & imorgon ; dokumentärt , personligt & glokalt . Bilden : Musik från ”Scenario : Televishow !”.

AKT 1 :
Längden varierade , från 3 minuter till 3 timmar , men formen var alltid densamma ;
En Prolog/Ouvertyr , följt av 3 akter och så en Epilog/Final . Den här sidan ger Dig en aning om programmen . Bilden : ”Kameraögon” - engelsk trailer .

AKT 2 :
Filmexemplen är tagna ur den serie av tolv timslånaga & tematiska Televishower som Arrendal & C:o just nu producerar . De visas live på Scenariet och som serie på
Hemsidan . Bilden : Avsnitt ur : ”Blommor & Ballader”.

AKT 3 :
Fortsättning planeras för en Scenario-serie/Frilanskanal i samma stuk ; där Tw-makare inom allehanda Konstarter möts här i en Webb-workshow : ”Arrendals Scenarium” och gör 12 årliga ”Scenario ; Televishow !” . Bilden : ”Sekelslussar” , Trailer .

EPILOG
8 av Seriens program har ett blandat innehåll , som exemplen här . Varje årstid får sitt Temanummer . Vill Du veta mer om upplägget ;
mejla : arrendal@telia.com . Bilden : Kortfilmen ”Fruset Munspel ”.

 


Förra : Vintersäsongens Visningar
Nästa : Arrendal & Lundkvist televiserade